Animated Learning Lab – Læring der bevæger

Om Animated Learning Lab

Animated Learning Lab (ALL)
Er en pædagogisk udviklingsafdeling under The Animation Workshop – Center for Animation and Visualisation / VIA University College. ALL har som mål at øge fokus på produktionsorienterede undervisningsmetoder, med animation og filmproduktion som indgang. Læs mere om CAV

 

ANIMOK
Er vores animationsfilm-festival for skoleklasser. Læs mere om Animok

 

FILMSKABET
Nationalt filmpædagogisk læringsnetværk for lærere, pædagoger, filmfaglige konsulenter og forskere på området. Læs mere om FilmSkabet

 

ANIMATED LEARNING KONFERENCE
Etableret og velbesøgt årlig konference om film- og media literacy. Konferencen er international og er det årlige mødested for vores partnere rundt omkring i verden, lærere. Pædagoger, skoleledere og filmfagligt professionelle med interesse i læringsområdet. Læs mere om dette års konference Animated Learning Conference 2022

Læs mere om Animated Learning Lab

Børne- og ungdomskulturens kommunikationsmønstre er multimodale.

Børn og unge ind- og udtrykker sig igennem billede, lyd, tekst og bevægelse i samspil, når de kommunikerer med hinanden og når de tilegner sig viden udenfor skolen. Forskning viser at det smitter på deres personlige læringsstrategier. Lærere og pædagoger efterspørger fagligheden til at møde, og aktivt understøtte, eleverne og de nye læringsstrategier som de bærer med sig fra deres egen (medie)kultur.