Animated Literacy

www.animatedliteracy.eu

Animated Literacy’s overordnede ønske var at bidrage til at udvikle børn og unges Literacy. Begrebet Literacy relaterer til sproglige helheder; både udtryk og afkodning. I denne sammenhæng fungerer animationsproduktion i undervisningen som redskab til det visuelle sprog, der med sit slægtskab med tale-og skriftsprog bidrager til en samlet kommunikations- og sprogudvikling. Målet med projektet var at udvikle og implementere animationspædagogisk undervisningsmateriale som et innovativt og didaktisk redskab for lærere og pædagoger i grundskolen.
Materialet har vist sig at være et nyttigt redskab til lave differentieret og motiverende undervisning, der også er relevant for elever med læsevanskeligheder.

Materialet er udviklet i et projekt under EU-programmet – Education and Culture: Lifelong Learning Leonardo af The Animated Learning Lab/The Animation Workshop/VIA UC.