5 Animated Learning Konference 2023

Animated Learning Konference 2023

Fredag den 29 September

VIA/UC Campus Viborg – Prinsens allé 2, 8800 Viborg.

En national konference med fokus på kreativitet og filmpædagogik.
Med årets tema Kunst og æstetik – i undervisning og pædagogik spørger vi:
Hvad betyder kunst for børn og unges dannelse og trivsel?
Kan arbejdet med æstetiske læreprocesser øge børn og unges motivation og deltagelse i undervisningen?

 

Animated learning banner

Program:

8.30-9.00   Ankomst og morgenmad

9.00-9.15  Velkomst ved Laura Søndergaard Isaksen

9.15-10.15 Lene Tanggaard Kunst og æstetik i undervisningen

10.15-11.15   Tatiana Chemi Kunstens nødvendighed for læring, for livet, for fremtiden. 

11.15-11:30 Kunsten og Animated Learning Lab Fælles værk

11:30-12.15 Frokost

12.15-13.45 Workshops 

13.45 – 14.00 Pause med kaffe og kage

14:00-15.30 Workshops

15.35-15.45 Tak for i dag og præmiere på Den vigtige læsestund.

Speakere

Lene Tanggaard – Kunst og æstetik i undervisningen

Foto  – Peter Leth-Larsen

Lene Tanggaard er Ph.d., Professor ved Aalborg Universitet og Rektor for Designskolen Kolding, og er forfatter til en række artikler, kapitler og bøger om kreative læreprocesser.

Lene er forskningsleder på et forskningsprojekt, der undersøger, hvordan Kumult udfolder sig, og hvordan børn og professionelle oplever at være deltager i projektet.

Lenes oplæg – Kunst og æstetik i undervisningen – tager afsæt i et igangværende forskningsprojekt i kulturprojektet Kumult igangsat af seks sjællandske kommuner, hvor visionen er, at kulturregionens 35.000 børn møder kunst og kultur i dagtilbud og skoler. Lene vil i sit oplæg reflektere over, hvilke erfaringer børnene får med kunst og kultur i projektet, og hvordan projektet inspirerer underviserne og sætter sit præg på de pædagogiske aktiviteter omkring børnene. Resultaterne fra projektet reflekteres med afsæt i den internationale forskning om kreativitet, kunst, kultur og æstetik i et undervisnings- og dannelsesperspektiv.

Tatiana Chemi – kunstens nødvendighed for læring, for livet, for fremtiden

 Tatiana Chemi, Lektor, Institut for Kultur og Læring på Aalborg Universitet, forsker inden for kunstnerisk læring og kreative processer. Hendes seneste arbejde fokuserer på ensemble kreativitet, performance og performativitet, og kunstneriske partnerskaber.

Hun er i øjeblikket involveret i forskningsprojekter, der undersøger kreativitet på tværs af kulturelle, kunstintegrerede uddannelser og teaterlaboratorier. 

”Kunst skal dyrkes for kunstens skyld!” ”Nej! Der skal have et formål!” ”Det handler kun om proces!” ”Nej, det handler om produkt!” ”Nej, det handler både om produkt og proces!” ”Kreativitet handler om noget med hænder” ”Nej alle kan være kreative”.

De er ikke stemmer fra absurd teater men alt dét der fylder i vores debatter om kunstens rolle i samfund og for uddannelse. Hvad betyder kunstneriske oplevelser for os som individer, organisationer og samfund? Dette oplæg inviterer jer til at overveje viden, forskning, teorier og konkrete praksisser om kunstens nødvendighed for læring, for livet, for fremtiden.  

Workshops:

Rum for Undren

Rum for Undren består af arkitekt og billedkunstner Lho Høiris og filosofisk praktiker, cand.pæd.fil og ph.d.-studerende Louise Nabe-Nielsen.

Rum for Undren arbejder med børn, unge og filosofi indenfor grundskole, institutions- og fritidsområdet. I vores tilgang lægger vi vægt på børns og unges undren og på, hvordan man gennem både filosofiske og kunstneriske arbejdsformer, kan undersøge filosofiske spørgsmål.

Vi udvikler materialer til brug i praksis samt afholder kurser for bl.a. lærere og pædagoger med fokus på filosofi med børn og unge. Se mere på www.rumforundren.dk og www.facebook.com/rumforundren

I dag findes der mange forskellige opfattelser af, hvad kunst er og hvad der afgrænser og definerer kunst. I workshoppen undersøger vi i fællesskab fænomenet kunst, idet vi både skal arbejde med filosofiske samtaler og med kunstnerisk-skabende processer. Disse to veje giver anledning til forskellige refleksioner over kunstens væsen, herunder spørgsmål om, hvilke genstande, der kan være kunst, hvem der bestemmer, hvornår noget er kunst, samt hvad der kræves for at kunne skabe kunst.

Workshoppen tilrettelægges, så den efterfølgende kan anvendes med børn i forskellige aldersgrupper. Der kræves ikke særlige forudsætninger for at deltage.

Skab en film – med udgangspunkt i kreative arbejdsprocesser

Judith Breuning, filmdidaktiker ved Filmfabrikken, en filmskole for børn og unge på Møn, og Gitte Rask, lektor ved Professionshøjskolen Absalon. Sammen arbejder vi med at udvikle elevernes kreativitet og digitale færdigheder med filmprojekter i Kulturregion Storstrøm. Vi laver filmkurser for elever, lærere og lærerstuderende samt en filmfestival med både fiktions- og dokumentarfilm.
En god film starter med den gode fortælling og på vores workshop vil vi tage jer med i den kreative idéudviklingsfase.
Undervejs vil vi diskutere, hvad børn og unge får ud af at arbejde i praksisfællesskaber med kreativitet og skabelse som vigtige ingredienser.
Filmforløb i skolen stiller store krav til elevernes samarbejdsevner, til deres faglige viden og deres praktiske og tekniske formåen. Væsentlige elementer i et filmforløb er læringsfællesskaber, teknologiforståelse, innovation og kreativitet. Helt konkret skal eleverne hver især bidrage til et samlet forløb og slutprodukt, hvor der er brug for alles kompetencer og talenter, og hvor alle bliver udfordret og udviklet, både fagligt og socialt.
Alle har kan og har brug for at være kreative. I vores forløb har vi fokus på at udvikle elevernes evne til at skabe og medskabe. Når man producerer film, bliver man bevidst om filmiske virkemidler og fortælleformer, og på hvordan man skaber karakterer og historier. Arbejdet med at udvikle en første tanke til en bærende idé, der bliver til en fortælling, kræver samarbejde og mod hos skaberne. De bedste idéer opstår i et trygt læringsrum, hvor alle bidrager til processen.
I filmproduktionen bliver eleverne bevidste om, hvad der skal fortælles, og hvordan det skal fortælles, og dermed udvikles deres evne til at udtrykke tanker og følelser. Vores fokus er på at styrke elevernes empati, deres kreativitet og deres evne til at samarbejde. I et filmarbejde styrkes elevernes evne til at løse problemer i fællesskab, og de ender med at have ejerskab til det fælles produkt.

Animér Heerup

Nana Flarup Hansen er formidlingsudvikler og -koordinator på Kunsten i Aalborg. Hun har en uddannelsesbaggrund som cand.mag. i æstetik & kultur og kunsthistorie, og på Kunsten arbejder hun med formidling af kunst ud fra en undersøgende og eksperimenterende tilgang. Det gælder både i kreative aktiviteter, hvor Kunsten arbejder procesorienteret, og i dialoger om kunst, hvor samtalemetoden Visual Thinking Strategies (VTS) spiller en helt central rolle.

 

 

Karen Agerbo Bennetzen er uddannet Computer Graphics Artist og folkeskolelærer. Hun er specialiceret i IT didaktisk design og har arbejdet på kreative produktioner inden for animationsfilm, computerspil og illustration. Derudover har hun afholdt workshops i mange discipliner inden for animation og illustration, såsom karakter- og baggrundsdesign, farveteori, filmtekniske virkemidler, stop motion animation og klassisk tegning. 

 

 

I denne workshop vil Nana fortælle om Kunstens erfaringer med VTS-metoden, som er en fuldstændig åben og anerkendende måde at tale om kunst på, hvor formidleren ændrer form til at være samtalefacilitator. Det handler ikke om kunsthistoriske fakta, men i stedet om de oplevelser og tanker, kunstværkerne sætter gang i. Derudover vil hun fortælle lidt om Kunstens arbejde med kreative workshopaktiviteter, og lidt om den aktuelle Henry Heerup-udstilling.

 

 

 

Heerups ikoniske og ofte farverige værker trækker på collageteknikkens sammensætninger af bl.a. karakterer, symboler, hverdagsobjekter og naturen. Hvilke historier kan vi se i værkerne og hvordan kan man bringe dem til live?

Først viser vi, hvordan man digital kan skille værkets baggrund fra de centrale elementer og herefter animerer vi, gennem stopmotion collage elementerne tilbage på plads i værket.

 

Studio Cinemagic – Foley kunsten

Jeg hedder Romain Lliedo, og er grundlæggeren af Studio Cinemagic. Jeg er en workshop-facilitator, der brænder for billedkunst, især film og billedundervisning. Jeg har stor erfaring med at lede workshops og events, der involverer interaktive sessioner, inspirerer og styrker deltagerne til at låse op for deres kreativitet. 

Tidligere arbejdede jeg som underviser og projektionist og underviste i kunst til elever i alle aldre. Gennem årene har jeg med succes gennemført workshops i Paris og Vancouver, Canada, hvor jeg tilbragte de sidste fire år. Siden jeg kom til København sidste sommer, har jeg samarbejdet med forskellige organisationer, herunder Art Escape Studios, den franske ambassade, Immart og Øasen festivalen, med flere spændende samarbejder i kø.

Workshoppen: Udforsk magien ved lydeffekter i en fordybende filmoplevelse! Slut dig til os for at prøve Foleys kunst og dubbing, der bringer film til live. I denne workshop får du praktiske tricks brugt af foley-artister til at skabe filmlyde. I løbet af workshoppen lærer du om lydeffekternes historie og generelle teknikker. Oplev hemmeligheder og tricks, der bruges af Foley-kunstnere til at genskabe lyde som fodtrin i sneen, faldende regn, flyvende fugle, knitrende ild og meget mere! Intet behov for tidligere erfaring! Ved at bruge hverdagens genstande og teknikker vil du designe lyd til en filmsekvens. Bliv overrasket over de resultater, du skaber, og slip din kreativitet løs. Kom med til en fordybende workshop, hvor fantasien tager føringen. Gå ikke glip af denne fortryllende rejse ind i en verden af ​​lyd i film!

Visuelle dryp

Hanne Pedersen er uddannet animator, og har gennem 30 år undervist børn og unge i animationskunstens vidunderlige verden. Hanne har udviklet et hav af nationale og internationale workshops og projekter, hvor animationen som pædagogisk-, didaktisk og filmfagligt redskab har været i centrum.

Visuelle dryp:  Tiden er knap, og der er mange ting der skal nås – det er realiteten i folkeskolen.

Desværre er det ofte de musisk kreative aktiviteter, der må vige pladsen, selvom der er elever i alle klasser, der har særlig gavn af netop dét at kunne udtrykke sig på andre måder, end den skriftlige. 

 Vi har derfor udviklet et koncept vi kalder ”Visuelle Dryp”, der fokuserer på sprogudvikling gennem visuelle frembringelser og animation. Et enkelt dryp er jo noget ganske lidt, men bare de bliver ved med at komme, bliver karet fyldt op. Det er netop filosofien bag de Visuelle Dryp. Det er de små korte forløb, der kan findes tid til i en presset hverdag, og med klare opgaver, som over tid bygger viden og færdigheder op. 

De Visuelle dryp er vokset ud af projektet Same, Same – but Different, som har fokus på sprogudvikling gennem aktiv og konkret skaben af visuelle genstande og animationsfilm. 

 

 

  

 

Kroptid – Animationsguided massage

Katrien Oosterlinck har studeret Dance Theatre i Tilburg og Visual Arts (Sint Lucas) i Antwerp.

Hun skaber deltagende forestillinger i krydsfeltet mellem dans og visuel kunst. Hun designer scenografier og legemiljøer til sociale møder, som tager udgangspunkt i en nonverbal zone, hvor kropsprog og nærvær er centralt. 

Kunsten bruges som redskab til at forbinde krop, deltagere og omgivelser og publikum inviteres til at opleve grænser og forbindelser gennem det fælles visuelle og fysiske sprog.  Dette skaber rum for kvalitative og anderledes møder mellem mennesker og der opstår visuelle menneskelige skulpturer i relationerne.

 

Kroptid er et projekt i samarbejdet mellem Katrien og Animated Learning Lab og centrerer sig om en nærværende massage oplevelse, hvor animation, lyd og iscenesat setting danner rammen for en guided massage. Animationsguiden er skabt med teknikken rotoscope, hvor der tegnes oven på et filmet materiale.

Hør kunstner Katrien og animator Anne-Marie fortælle om projektets tilblivelse. Nyd den animationsguidede massage og prøv kræfter med teknikken rotoscope.

Se traileren til Kroptid her

 

 

 

Anne-Marie Sølling Kristensen er projektleder, animator og animationspædagog ved Animated Learning. Anne-Marie er uddannet karakter animator fra The Animation Workshop/VIA UC. Hun har bl.a. animeret for Lego og har derudover undervist børn og unge i forskellige kunst- og  animationsteknikker.

I denne workshop vil du efter Kroptid prøve kræfter med selv at lave en rotoscope animation, og Anne-Marie vil fortælle om fordele og ulemper ved brugen af denne teknik i animationsverdenen. Du låner ipads og pencils, og vil blive ført igennem processerne for til sidst at have kreeret din egen rotoscope animation.

Den vigtige læsestund – premiere på ny animationsfilm

Fredag 29. september kl. 15.30

12 biblioteker og kommuner fordelt over det meste af landet er gået sammen om at realisere en kort animationsfilm, der skal inspirere forældre til børn 5-9 år til at understøtte deres børns læseglæde. ”Den vigtige læsestund” er et redskab, som kan bruges af lærere, pædagoger, læsevejledere, materialevejledere, biblioteksformidlere og andre fagprofessionelle i forbindelse med f.eks. forældremøder og familiearrangementer, ligesom den vil findes på relevante hjemmesider. Holdet bag filmen inviterer på lidt godt til ganen og præsenterer kort den nye film. Filmen er støttet af Viborg Kommunes animationspulje.

VAF logo
TAW logo
Det Danske Filminstitut
Animated learning lab logo