5 Konference 2023 for de studerende

Animated Learning Konference 2023

Særlig dag for pædagog- og lærerstuderende

Mandag den 25. September

VIA/UC Campus Viborg – Prinsens allé 2, 8800 Viborg.

Poul Gernes Salen

Med årets tema Kunst og æstetik – i undervisning og pædagogik spørger vi:
Hvad betyder kunst for børn og unges dannelse og trivsel?
Kan arbejdet med æstetiske læreprocesser øge børn og unges motivation og deltagelse i undervisningen?

 

Animated learning banner

Program:

9.15-9.30 Laura Velkommen 

9.30-10.15 Henriette Blomgren Æstetiske processer som legelommer og sensitive møder og dialoger med materialitet og steder.

10.30-12:00 workshops

12:00-12:45 Frokost

12.45-14:15 Workshops

14:15-15:00 Short film program – Filmvisning

 

 

Speakere :

Velkommen :

Laura Søndergaard Isaksen er daglig leder af Animated Learning Lab. Hun er uddannet pædagog og cand. pæd. i  pædagogisk filosofi. I både teori og i praksis, arbejder Laura med at udfolde animationspædagogikkens anvendelsesmuligheder og potentialer i pædagogik, læring og uddannelse.

Laura byder velkommen og introducerer til dagens og ugens program. 

Æstetiske processer som legelommer og sensitive møder og dialoger med materialitet og steder.

 Henriette Blomgren, ph.d., cand.pæd., og lektor på Pædagoguddannelsen Aarhus, hvor hun forsker, underviser og interesserer sig for æstetik og æstetiske processer i pædagogiske kontekster, børneperspektiver, børnekultur og børns legekultur og forholdet leg-trivsel. I det nationalt forankrede projekt LegeKunst undersøger hun leg, æstetik, materialitet og kunst og samarbejdet mellem kunstnere og pædagoger.

Herudover er hun ansat i VIAs forskningsprogram B-Trit (Børns trivsel i og på tværs af daginstitution, skole og hjem), hvor hun blandt andet undersøger børns trivsel i skolen i relation til leg og æstetik i både almen- og specialklasser. Desuden er hun medlem af styregruppen i det skandinaviske forskningsnetværk BLÆK (Børn, Leg, Æstetik, Kunst). Henriette publicerer i nationale og internationale tidsskrifter og antologier.

 

 

 Hvordan kan vi forstå og praktisere æstetiske processer i pædagogiske kontekster som legelommer og sensitive møder og dialoger med materialitet og steder? Hvilke rammesætninger kræver det? Og hvilken rolle har pædagogen? Oplægget tager afsæt i to forskningsprojekter knyttet til det nationale udviklings- og forskningsprojekt LegeKunst (2019-2023), der har fokus på mødet med kunst, kultur og leg i 0-6-årige børns dagtilbudsliv.

Oplægget udfolder, hvordan møder med materialitet knytter sig til at vise noget frem, som inviterer til leg og (kropslige)undersøgelser, og hvor noget opstår ”in the making” – dvs. som noget, der opstår på baggrund af æstetisk samværsmodus, åbenhed og samspil mellem pædagoger-kunstnere-børn-materialitet-sted.

 

Workshops:

Skyggesiden af superheltene

Nicolai Bøg Gadegaard er uddannet pædagog og cand. Pæd i filosofi med fokus på æstetiske læringsprocesser. Han underviser i Etik, magt, drama og musik på grundfagligheden på Pædagoguddannelsen i Viborg. 

Skyggesiden af superheltene

Vi skal med inspiration fra Carsten Fogh Nielsen – Ekstern lektor på SDU og filosof – arbejde med superheltetemaer i skyggeteaterform. Formålet med workshoppen er at kunne skabe små iøjnefaldende fortællinger der kan illustrere en tydelig divergens i en valgt superhelts eksistens. 

Der vil både være mulighed for at lave sin egen korte fortælling, men man vil også kunne gøre brug af Chatgbt til at generere en tegneseriefortælling til sit stykke. Rekvisitter kan ligeledes skabes analogt og digitalt på workshoppen, men der vil også være brugbare rekvisitter tilgængelige. Selve skyggeteateret vil være en blanding mellem dukke/ og skyggeteater, og vi skal i små grupper forsøge at visualisere en superhelts hele væren – dette kunne fx ”bare” være hvordan Batman lever sit liv i privaten, hvor det viser sig at han elsker remulade på Nutella mad.

https://www.kristeligt-dagblad.dk/kultur/den-tillidsfulde-superman-og-den-mistroiske-batman

Skabende virksomhed

Jeppe van der Burg er uddannet pædagog og cand.pæd.soc. Han arbejder som adjunkt ved VIA University College, pædagoguddannelsen i Viborg. Jeppe har en særlig interesse inden for medier og digital kultur, og i den forbindelse er han nysgerrig på digitale teknologiers didaktiske potentiale i undervisningen samt pædagogisk praksis.

 

I denne workshop arbejdes der med skabende virksomhed, hvor vi undersøger mulighederne for at bruge diverse teknologier til at sammensætte det analoge og digitale til æstetiske kreationer.  Vi skal udforme magiske maskiner af affald/genbrug og giver dem et ”magisk touch” vha. lys, kunstig intelligens og videoredigering.

 

 

 

Animer Heerup

Laura Søndergaard Isaksen er daglig leder af Animated Learning Lab. Hun er uddannet pædagog og cand. pæd. i  pædagogisk filosofi. I både teori og i praksis, arbejder Laura med at udfolde animationspædagogikkens anvendelsesmuligheder og potentialer i pædagogik, læring og uddannelse.

Animer Heerup 

Heerups ikoniske og ofte farverige værker trækker på collageteknikkens sammensætninger af bl.a. karakterer, symboler, hverdagsobjekter og naturen. Hvilke historier kan vi se i værkerne og hvordan kan man bringe dem til live?

Leg med lydkunst

Anne-Marie Sølling Kristensen er projektleder, animator og animationspædagog ved Animated Learning. Anne-Marie er uddannet karakter animator fra The Animation Workshop/VIA UC. Hun har bl.a. animeret for Lego og har derudover undervist børn og unge i forskellige kunst- og  animationsteknikker.

Leg med lydkunst

Hvordan kan man lave lyden af stegende bacon med vand? Og hvad har et viskestykke, en plasticpose og en håndfuld grillspyd med et lejrbål at gøre?

I denne workshop kaster vi os ud i at lege med lyd til film. Vi arbejder både med opgaver, der i undervisningshenseende kan tages ud af den blå luft, og vi kommer forbi mere konkrete opgaver såsom at lægge lyd på stopmotion- og stumfilm. Det er ingen forudsætning at man kender til filmkundskab i forvejen – har får I masser af inspiration til videre arbejde med film og lyd, hvad end I er nye i filmliteracy eller vante gængere.

Karakterdesign og collage med planter

Hanne Pedersen

Hanne Pedersen er uddannet animator og har gennem 30 år undervist børn og unge i animationskunstens vidunderlige verden. Hanne har udviklet et hav af nationale og internationale workshop og projekter, hvor animationen som pædagogisk-, didaktisk og filmfagligt redskab har været i centrum.

Karakterdesign og collage med planter

Hvordan kan smukke blomster og træer, blive til ækle monstre eller seje prinsesser? I denne workshops skal vi arbejde med collagekunst med udgangspunkt i et væld af planter. Vi klipper i havebøger og blade og skaber vores egne plantekarakter, med særlige egenskaber og karaktertræk.

Introduktion til grafisk facilitering

Henrik Scheel Andersen er lektor på Læreruddannelsen i Skive, hvor han underviser i billedkunst og pædagogiske fag.

 Introduktion til grafisk facilitering

På workshoppen vil du møde en praktisk introduktion til grafisk facilitering, hvor du introduceres til teknikker i at tegne mennesker, ting, skilte, plancher… Vi vil arbejde praktisk med en kombination af ord og billede.

Workshoppen henvender sig til nybegyndere, der gerne vil have en første introduktion til området. En stor del af workshoppen vil bestå i, at du selv tegner.

Filmvisninger fra VAF programmet

Vi slutter dagen af med udvalgte animationsfilm, fra årets festival program.

Se desuden hele VAF programmet her: animationsfestival.dk

 

VAF logo
TAW logo
Det Danske Filminstitut
Animated learning lab logo