5 Projekter

Projekter

Gennem film og filmsprog undersøger vi potentialet og mulighederne for kreativ og produktionsorienteret læring.

Animated Learning Japan

Animated Engagement

I projektet vil vi arbejde på at engagere og forbinde brasilianske og danske uddannelsesinstitutioner. Dermed styrker vi studerendes og skoleelevers interkulturelle forståelse for Nord/Syd problematikker og deres aktivisme for verdens klima og biodiversitet.

Same Same but Different

Same Same but Different

Projektet arbejder med at inkludere alle i undervisningssituationens faglige fællesskab gennem udvikling af forestillings – og kommunikationsevne.

Same Same but Different

Kroptid/Bodytime/Liftijd

Kroptid/Liftijd/Bodytime er et projekt lavet i samarbejde med den belgiske kunstner, Katrien Oosterlinck. I Kroptid opleves et rum, hvor man skaber kontakt til sig selv og til andre. Et rum, uden alder og sociale positioner.

Leg med film

Leg med film

Projektet er et inspirations- og kompetence forløb for pædagoger i daginstitutioner, som har til formål at klæde pædagogerne på til at kunne udføre filmpædagogiske aktiviteter med de ældste børnehavebørn.

ANIMOK

Animated Learning – VAF 

Til VAF 2024 er ALL tilstede gennem Grønne Sammen, Voices of Tomorrow, VAF Youth Jury, samt Animation Playground i Tinghallen. Find os i dette års program.

Animated Learning Japan

Animated Learning Japan

I 2017 besøgte Animated Learning Japan for første gang. Den japanske interesse for animationspædagogikkens kreative tilgang til undervisning resulterede i oprettelsen af vores japanske søsterorganisation Animated Learning Japan.

Animated Learning Japan

LegeKunst

LegeKunst bringer de yngste tættere på kunsten og kulturen og forsker i, hvad mødet med kunst, kultur og æstetiske processer i hverdagen betyder for børns leg og dannelse samt for de voksne omkring dem.

Alter 2.0

Alter 2.0

ALT-ER er en samtale- app udviklet til at danne bro mellem børn, deres forældre og deres lærere.  I app’en kan man dykke ned i forskellige scenarier fra hverdagen, som opfordrer til samtale mellem børn og voksne. Målet er at styrke empati og undersøge de sociale spilleregler i samfundet.