5 Legekunst

LegeKunst

Legekunst er et landsdækkende projekt for børn i aldersgruppen 0-6 år. LegeKunst bringer de yngste tættere på kunsten og kulturen og forsker i, hvad mødet med kunst, kultur og æstetiske processer i hverdagen betyder for børns leg og dannelse samt for de voksne omkring dem.

Same Same but Different

LegeKunst udspringer og ledes af Kulturprinsen i Viborg, hvoraf Animated Learning Lab er én af mange samarbejdspartnere. Gennem LegeKunst giver vi  et kompetenceløft til børnenes hverdagsvoksne i mødet med kunst og kultur i dagligdagen. Med aktionslæring som fælles metode og gennem forskning skabt sammen med praksis skubber vi til ’plejer’ og får nye idéer til vores pædagogiske praksis, hvor vi fremmer og skaber større kvalitet i børns leg og dannelse med udgangspunkt i kunst, kulturaktiviteter og -oplevelser.