5 Projekter 5 Alter 2.0

Alter 2.0

En videreudvikling af det oprindelige projekt og undervisningsmateriale.

Alter 2.0

Alt-ER 2.0 er en videreudvikling af det oprindelige projekt og undervisningsmateriale. www.earlyeducationgame.com

Den nye udgave skal inddrage de læringsmæssige og teknologiske erfaringer, muligheder og udfordringer, der fulgte i kølvandet på COVID19.