5 Kurser og workshops 5 Pædagogisk diplomuddannelse i anvendt film

Pædagogisk diplomuddannelse i anvendt film

Vil du arbejde med filmfortælling, filmhåndværk og filmproduktion i dine fag i skolen, i dagtilbud eller anden uddannelsesmæssig kontekst? Så tag en uddannelse i anvendt film.

Anvendt film

Uddannelsen giver nyeste viden om filmdidaktik, film literacy og filmproduktion i en læringskontekst.
Den studerende bliver klædt på til at forberede og gennemføre filmpædagogiske læringsforløb i egen praksis, eks i fag i skolen, i børnehaven eller i specialpædagogisk sammenhæng.

På de forskellige moduler bliver der bl.a. arbejdet med

  • Didaktik for undervisning i filmfortælling: Modulet har fokus på filmfortællingens dramaturgi og historiefortællings-greb som sættes i anvendelse i forhold til din personlige medbragte læringskontekst og fagpakke.
  • Didaktik for undervisning i filmhåndværk: Modulet giver bl.a. praktisk og teoretisk viden om film literacy og filmiske virkemidler.
  • Didaktik for undervisning i filmproduktion: Modulet giver praktisk viden om filmproduktionens arbejdsprocesser samt didaktiske metoder og forudsætninger for at undervise børn, unge og voksne i filmproduktion.