Forside 5 Projekter 5 Leg med film

Leg med film

Projektet er et inspirations- og kompetenceforløb for pædagoger i daginstitutioner, som har til formål at klæde pædagogerne på til at kunne udføre filmpædagogiske aktiviteter med de ældste børnehavebørn.

Leg med film

Projektet er et inspirations- og kompetenceforløb for pædagoger i daginstitutioner, som har til formål at klæde pædagogerne på til at kunne udføre filmpædagogiske aktiviteter med de ældste børnehavebørn. I leg med film har vi fokus på det legende, nysgerrige og skabende i filmpædagogikken.

I projektet samarbejder vi med pædagoguddannelsen/VIA UC Campus Viborg for at afdække, hvilke potentialer projektet har for videreudvikling og forskning.

Projektet er støttet af Det Danske Filminstitut.

Medvirkende børnehaver:

  • Hyrdebakken
  • Ørum børnehus
  • Livstræet Natur- og Bevægelses-
  • Vuggestue og Børnehave
  • Fussingø egnens vuggestue-
  • børnehave-friskole
  • Gudenådalens fribørnehave