Forside 5 Projekter 5 Same same but different

Same Same but Different

Projektet arbejder med at inkludere alle i undervisningssituationens faglige fællesskab gennem udvikling af forestillings – og kommunikationsevne.

Same Same but Different

’Same, Same but Different’ vil udvikle et filmisk kreativt koncept, der kan arbejde ind i målstyrede undervisningsforløb. De konkrete opgaver tager udgangspunkt i skolens fællesmål.

Projektet vil benytte parallellerne mellem det skrevne sprog og de filmiske virkemidler som udgangspunkt. Ved at bruge animationsmediet til at skabe opmærksomhed om sproglig udvikling, vil eleverne samtidig blive indført i de filmiske virkemidler.

Eleverne kan således lære tegning/illustration og filmskabelse fra de yngste klasser. Dette vil understøtte udviklingen af elevernes egne forestillinger og iagttagelser, samt give flere kanaler at udtrykke sig igennem. Hermed åbnes for inklusion i det faglige fællesskab for de 15 % af eleverne, der er i læse- og skrivevanskeligheder. Det vil give ro til at nå fællesmålene gennem differentierede undervisningsforløb.