Film Literacy i fagene

issuu.com/lisagj/docs/finalall2018

Film Literacy i fagene! Forskningspublikation fra AAU:

Titel: Kreative produktionsorienterede læringsfællesskaber som katalysator for udvikling af kompetencer til det 21. århundrede

Følgeforskningen beskriver resultater fra et 3 årigt kompetenceudviklingsforløb for Viborg Kommunes skoler indenfor produktionsorienteret undervisning, Film- og Media Literacy. Forløbet var støttet af A.P. Møllerfonden og følgeforskningen støttet af  Det Danske Filminstitut. Projektet har været det længste projekt på området i Danmark, med flest deltagende skoler, lærere og pædaoger og med over 10.000 elever som har været aktivt producerende i fagene.

Resultaterne peger bl.a på at eleverne generelt var gladere for at gå i skole under forløbende, 91% af de deltagende lærere svarer ja til at have bemærket elever der har udviklet sig særligt med en produktionsorienteret tilgang, langt størstedelen af lærerne har tilegnget sig redskaber ifht til at skabe inkluderende læringsrum, 94% af eleverne mener de er blevet bedre til at samarbejde og 87% mener de har været mere engagerede i de produktionsorienterede forløb end den ”normale” undervisning de modtager. Følgeforskningen peger envidere på, at kompetenceudvikling i fællesskab over tid, indeholder potentialer til udvikling af:

”(…) øget bevidsthed omkring differentiering, stilladssering, valg af genre og produktive tilgange, samt hvilke didaktiske design, der fungere for klassen. Der sker en udvikling af det, man kan kalde for et fagligt-æstetisk mindset, som indbefatter forståelse for potentialer og udfordringer i tilgangene.” (Gjedde, 2018) Rapport fra Aalborg Universitet:  Animated Learning – Kreative og produktionsorienterede læringsfællesskaber som katalysator for udvikling af kompetencer til det 21. århundrede